مرگ

.
هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !
.


[ بازدید : 6 ]
[ دوشنبه 24 مهر 1396 ] [ Array ] [ فاطمه ]
[ ]

مرگ

.
.
دلـَم یـک تـَصـادُف جـدی می خواهـد!
پُـر سـر و صـدا،
آمبـولانـس ها سـَراسیـمه شـوند و
کــار اَز کــار بـــَــگـذَرَد…!
.


[ بازدید : 4 ]
[ دوشنبه 24 مهر 1396 ] [ Array ] [ فاطمه ]
[ ]

مرگ

چیـزی نمیـخـوآهَم جـز . . .
یـکــ اتــآقِ تـآریک
یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم
یـکـ فنجـآن قهـوه بـهـ تَلخـی ِ زهـر !
وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے


[ بازدید : 4 ]
[ دوشنبه 24 مهر 1396 ] [ Array ] [ فاطمه ]
[ ]

عشق

                                 بٍبین اٍٍقا رٍٍسولٍٍ شمٍٍا سٍه راهٍ بیٍشترٍ ندارٍی


             الف) با فٍاطمٍٍه باشیٍٍ


      ب) الفٍٍٍ


د) بٍ

دوست دارم عشقم


[ بازدید : 42 ]
[ جمعه 21 مهر 1396 ] [ Array ] [ فاطمه ]
[ ]